HOMEALGEMEENAANBODINFOIBIS IN BEELDCONTACTLINKS
Smartschool
Beleidsplan
Benefietconcert
Steun IBIS
IBIS in Actie
Lady Grey
Milford Haven Project
Are You Waterproof
Facebook

Koninklijk Werk IBIS

Omgeven door water, op wandelafstand van zee en strand, wordt in een eigentijdse infrastructuur een thuis en een opleiding gegeven aan maximum honderd jongens die veelal omwille van een grote zorgvraag extra ondersteuning en begeleiding nodig hebben. Alle jongens, in leeftijd variërend van zes tot zestien jaar, verblijven in het internaat dat gezinsvervangend werkt.


De toevertrouwde kinderen wordt structuur aangeboden in een sfeer van rust en veiligheid zodat ze optimale kansen krijgen om te slagen in hun opvoeding en hun schoolse prestaties. 

IBIS doet aan zorgverbreding in de ruimste zin van het woord : elementaire basisbehoeften en -verzorging geven, bescherming bieden, socio-emotionele begeleiding geven, nauwgezet opvolgen van probleemsituaties, ….
Dit gebeurt binnen een gezinsvervangende, veilige, pluralistische leefomgeving.
Een ruime omkadering zorgt voor een zo goed mogelijke begeleiding van de leerling en moet het welbevinden garanderen.

De onderwijsinstelling verschaft lager onderwijs en maritiem technisch secundair onderwijs.
Het maritiem secundair onderwijs beschikt over het ISO9001 certificaat.

Alle leerlingen verblijven in het internaat dat totaalzorg aanbiedt en ook in weekends en vakanties opvang verzorgt.
Prioriteit bij opname wordt steeds gegeven aan weeskinderen, kinderen en jongeren uit moeilijke sociale omstandigheden, jongens die probleemgedrag vertonen thuis en/of in de vroegere school, kinderen die lijden onder emotionele of sociale verwaarlozing,... en jongeren die kiezen voor een maritieme opleiding.

Koning Albert I stichtte IBIS in 1906 om opleiding en opvoeding te verstrekken aan weeskinderen uit de visserijsector.
De doelstelling : “De jongens moeten er gelukkig zijn en al het mogelijke wordt gedaan om hen te omringen met alle zorgen en toewijding die ze ook thuis zouden krijgen” blijft meer dan honderd jaar later even actueel.

Het Koninklijk Werk IBIS geniet het voorrecht onder de Hoge Bescherming van ZM de Koning te staan.

 

© Koninklijk Werk IBIS vzw
Prinses Elisabethlaan 1 - 8450 Bredene - T 059 32 24 84